PaperBLAST – Find papers about a protein or its homologs

 

Align SwissProt::Q5Z8T8 to PF04577 (DUF563)

SwissProt::Q5Z8T8 has 465 amino acids

Query:    DUF563 [M=209]
Accession:  PF04577.14
Description: Protein of unknown function (DUF563)
Scores for complete sequences (score includes all domains):
  --- full sequence ---  --- best 1 domain ---  -#dom-
  E-value score bias  E-value score bias  exp N Sequence     Description
  ------- ------ -----  ------- ------ -----  ---- -- --------     -----------
   7e-23  68.0  0.4  1.2e-22  67.2  0.1  1.5 2 SwissProt::Q5Z8T8 


Domain annotation for each sequence (and alignments):
>> SwissProt::Q5Z8T8 
  #  score bias c-Evalue i-Evalue hmmfrom hmm to  alifrom ali to  envfrom env to   acc
 ---  ------ ----- --------- --------- ------- -------  ------- -------  ------- -------  ----
  1 !  67.2  0.1  1.2e-22  1.2e-22    2   186 ..   181   379 ..   180   384 .. 0.72
  2 ?  -3.1  0.0   0.39   0.39   37   70 ..   430   463 ..   409   464 .. 0.58

 Alignments for each domain:
 == domain 1 score: 67.2 bits; conditional E-value: 1.2e-22
       DUF563  2 nygHwlvdvlprl.llleqlvlddddrilvpalaspqpfqrellkllgirpekrikveldepvhve.klivpvpprssggfqgallp..... 86 
            ny+H + d + +l ++ ++l + + +   +  +++ e++  g+++ + ++++ +++v+++ ++ v +++ + + +++ p   
 SwissProt::Q5Z8T8 181 NYYHDFNDNIIPLfITSRHLAGEVQLLVTQKQRWWFGKYR-EIV--EGLTKYEPVDLDAEQRVRCYrRATVGLHSHKDLSIDPRRAPnnysm 269
            5666666665555266666655555333333333444665.788..7888899999999999999864444444443333333333355666 PP

       DUF563 87 .klrdrlrerlnlekr...........kkptrvlyisRlkagsRrilNeeevlkllpkrgfevvdpe.slsfeeqiklfssakvivgphGsg 165
             + ++l+ r++l++      kkp r+l+i+R  ++Rr++N +e++++ ++ gfev  e + +  + ++s +++v++hGsg
 SwissProt::Q5Z8T8 270 vDFKRFLMWRYALPREhairmeeedksKKP-RLLVINR--RSRRRFVNLDEIVAAAEGVGFEVAAAElDAHIPAAASAVNSYDAMVAVHGSG 358
            666666666666666666666666666777.*******..89***********************999999********************* PP

       DUF563 166 ltnliFmppgttvielvppnr 186
            ltnl+F+p +++vi +vp +r
 SwissProt::Q5Z8T8 359 LTNLVFLPMNAVVIQVVPLGR 379
            *******99*****9988666 PP

 == domain 2 score: -3.1 bits; conditional E-value: 0.39
       DUF563 37 q...pfqrellkllgirpekrikveldepvhvekliv 70 
            +  + +++++ lg+ ++ r++v  +pv +++l++
 SwissProt::Q5Z8T8 430 KqswSLVKDIY--LGQ-QDVRLDVRRFRPVLLKALHL 463
            12334555666..888.99999999889888888775 PPOr compare SwissProt::Q5Z8T8 to CDD or PaperBLAST